Τμήμα Κινητού συνεργείου. Ερχόμαστε στο μέρος που παρουσιάστηκε η βλάβη για διάγνωση και επισκευή του οχήματος σας.